Poszerzamy naszą ofertę o Warsztaty GRAFFITI !!!

Celem proponowanych zajęć jest przede wszystkim rozwój u dzieci i młodzieży zdolności twórczych, zwiększenie poczucia własnej wartości, wyćwiczenie umiejętności współpracy w grupie oraz poznanie różnych metod i środków wyrażania uczuć i emocji. Tego typu zajęcia pozwalają na uatrakcyjnienie dzieciom wolnego czasu oraz jest alternatywą do dotychczasowych sposobów jego spędzania.
Oprócz funkcji rozwijającej zainteresowania zajęcia graffiti pełnią także rolę terapeutyczną, profilaktyczną oraz wychowawczo-edukacyjną.
Zajęcia obejmują naukę rysowania, komponowania kształtów liter, zastosowanie kolorystyki, ale także uczą współpracy w grupie, pozawerbalnego komunikowania się, wyrażania emocji w dopuszczalny społecznie sposób, kreatywności, twórczego myślenia, empatii, wiary we własne możliwości, a tym samym wzrostu poczucia własnej wartości.
Dostarczają także nowych alternatywnych form aktywności, a poprzez przekazywane w trakcie zajęć treści spełniają rolę wychowawczo-edukacyjną zwracając uwagę na właściwe wzorce funkcjonowania w społeczeństwie.11892168_1483074351986134_1636487384266570416_n

11873378_1482119432081626_3177206698313335913_n

11796387_1476852155941687_4891081503777030190_n

11694116_1482009252092644_4638103334503006660_n

10405619_1446868118940091_3723931426569656505_n